ขั้นตอนการสมัครเรียนภาษากับเมนทอร์

ขั้นตอนการสมัครเรียนภาษากับเมนทอร์

  1. ติดต่อพี่ๆ เมนทอร์ทางไลน์หรือโทรศัพท์
  2. แจ้งสถานที่ที่สนใจไปเรียน และระยะเวลาที่จะไปเรียน
  3. พี่ๆ จะให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพื่อทำใบเสนอราคาให้
  4. บอกโรงเรียนที่สนใจจะสมัคร แล้วส่งใบสมัครพร้อมกับรูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต
  5. หลังจากสมัครแล้วไม่เกิน 1 อาทิตย์ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับมาพร้อมกับใบจ่ายเงิน
  6. สามารถจ่ายเงินได้สองวิธีคือ โอนผ่านธนาคาร(แนะนำ)หรือตัดผ่านบัตรออนไลน์
  7. หลังจากนั้น 1 อาทิตย์  ทางโรงเรียนจะออกเอกสาร เพื่อทำวีซ่า (visa letter)
  8. เข้ามากรอกวีซ่ากับพี่ๆ เมนทอร์
  9. เก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปเรียนต่อ