ขั้นตอนและเอกสารในการสมัครเข้าเรียนกับ Mentor

Mentor มีประสบการณ์ในการแนะแนวผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศทั้งสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ออสเตรเตรเลีย ทั้งในระดับภาษาอังกฤษ/ประกาศนียบัตรระยะสั้นและระดับปริญญามากว่า 30 ปี ทุกขั้นตอนของเมนเทอร์บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การสมัครเข้าศึกษาต่อกับเมนเทอร์์ จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการหาข้อมูล และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบัน
และเจ้าหน้าที่แนะแนวของเราได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันอย่างสม่ำเสมอ

1. รับคำปรึกษาจากเมนเทอร์

ด้วยตัวเลือกหลากหลายประเทศ สาขาวิชาจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างทั้งระยะเวลาเรียน เนื้อหาหลักสูตรและเกณฑ์การพิจารณาเข้าเรียน
เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งความสนใจและเป้าหมายในอนาคตของท่าน
เพื่อที่จะได้แนะนำสถาบันและสาขาวิชาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน พร้อมทั้ง timeline ที่เหมาะสมเพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างราบรื่น

2. เตรียมเอกสารสมัครเรียน

สถาบันส่วนใหญ่ยินดีที่จะพิจารณาใบสมัครเรียนที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษา หลายแห่งมีข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อพิจาณารับนักเรียนเข้าโดยตรง
หลายแห่งมี deadline ในการสมัครเข้าเรียน และน้องๆที่ยังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัยก็สามารถดำเนินการสมัครก่อนได้ที่จะเรียนจบสมบูรณ์
Mentor จะช่วยตรวจสอบ Statement of Purpose รวมทั้งเอกสารอื่นๆของท่านให้พร้อมและถูกต้องสำหรับการสมัครเรียน

3. สอบ IELTS/TOEFL เมื่อไหร่ดี

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีหลักสุตรปรับภาษาอังกฤษ (Pre-sessional) ให้ผู้ที่ได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้เรียนก่อนจะเข้าเรียนปริญญา
Mentor จะตรวจสอบระยะเวลาเรียน presessional ให้ท่านและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านควรเตรียมสอบ IELTS/TOEFL

นอกจากนี้ Mentor ยังจัดกิจกรรมการเตรียมสอบ IELTS/TOEFL ตลอดทั้งปี สามารถตรวจสอบกิจกรรมได้ที่ tab event

4. รอผลตอบรับและเลือกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลตอบรับประมาณ 2 -8 สัปดาห์ ซึ่งการตอบรับอาจจะอยู่ในรูปแบบ Conditional หรือ Unconditional ขึ้นอยู่กับเอกสารที่สมัคร
Mentor จะช่วยดูเงื่อนไขและขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำ รวมถึงมัดจำในการตอบรับเข้าเรียน

นอกจากนี้ Mentor ยังมีการจัดกิจกรรมพูดคุยกับมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี สามารถตรวจสอบกิจกรรมได้ที่ tab event

5. ทำวีซ่าและเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง

ที่พักและบรรยากาศของเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่ Mentor จะให้ข้อมูลและจัดหาที่พักให้ตรงกับความต้องการของท่านเท่าที่จะเป็นไปได้
ท่านสามารถเลือกพักกับหอพักของสถาบันหรือหอพักนักเรียนเอกชนที่เมนเทอร์เป็นตัวแทนได้

เราจะช่วยแนะนำในการเตรียมบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้และการตรวจสุขภาพให้พร้อมสำหรับทำวีซ่า
และจัดหาตั๋วเครื่องบินรวมทั้ง ISIC Card สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

Mentor ยังจัดกิจกรรม Pre-Departure briefing ให้กับนักเรียนที่ทำการสมัครเรียนกับเมนเทอร์ให้พร้อมก่อนการเดินทาง