สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ การเตรียมตัวก่อนสมัครปริญญาเอก และหัวข้อวิจัย

- การเตรียมหัวข้อวิจัย
- คำแนะนำสำหรับการเตรียมใบสมัครปริญญาเอก
- ร่วมฟังสัมมนาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศอังกฤษ University of Birmingham, Coventry University และ University of Leicester

ผู้บรรยายจากแต่ละมหาวิทยาลัยจะนำเสนอข้อมูลจำเพาะของมหาวิทยาลัย และหัวข้อวิจัยที่มีโอกาสจะเปิดรับ ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมฟังสัมมนาตามที่ท่านสนใจได้ดังต่อไปนี้