โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ที่สนใจ และกำลังวางแผนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสหราชอาณาจักร สัมมนาออนไลน์ที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงขั้นตอน และการเตรียมตัวก่อนการสมัครปริญญาเอก การเตรียมหัวข้อวิจัยอย่างไร และการใช้ชีวิตของนักเรียนปริญญาเอกในต่างแดนจะเป็นแบบไหน โดยในงานนี้ เราได้รับเกียรติจาก ดร. ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Birmingham ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การเป็นนักศึกษาปริญญาเอก การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา การทำโครงงานวิจัย ได้รับโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การนำเสนองานวิจัย และการเป็นผู้ช่วยสอน โดยในช่วงท้ายจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ