Pace University
 • 11 December 2018
 • 20
 • 0
แคมปัสของ Pace University ตั้งอยู่ใน Manhattan บริเวณใจกลางย่านการเงิน และยังเป็นศูนย์กลางทางปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งเป็...
อ่านต่อ
Roosevelt University
 • 11 December 2018
 • 69
 • 0
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 Roosevelt University ได้รักษาความมุ่งมั่นในด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการบริการ...
อ่านต่อ
Saint Louis University
 • 16 October 2018
 • 72
 • 0
Saint Louis University (SLU) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง St. Louis นักศึกษาจะอาศัยอยู่ไม่ไกลจากย่านศิลปะอย่าง Grand Center ข...
อ่านต่อ
Seattle Central College
 • 11 December 2018
 • 243
 • 0
เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่ Seattle Central ได้ให้ความรู้แก่ชาว Seattle และประชากรจากพื้นที่ใกล้เคียงด้วยหลักสูตรด้านการส...
อ่านต่อ
University of South Florida
 • 16 October 2018
 • 70
 • 0
University of South Florida ตั้งอยู่ในเขต Tampa บนชายฝั่งตะวันตกอันงดงามของเมือง Florida ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมา...
อ่านต่อ
Suffolk University, Boston
 • 11 December 2018
 • 56
 • 0
Suffolk University อยู่ในเมือง Boston ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา แคมปัสของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่อันเก่...
อ่านต่อ
The University of Tulsa
 • 3 January 2019
 • 17
 • 0
University of Tulsa (TU) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองระดับปริญญาเอกในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ Oklah...
อ่านต่อ
University of Vermont
 • 11 December 2018
 • 24
 • 0
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1791 University of Vermont (UVM) ได้ทำงานเพื่อขับเคลื่อนมนุษยชาติไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด ทุกวั...
อ่านต่อ
Washington State University
 • 11 December 2018
 • 24
 • 0
เป็นเวลายาวนานกว่า 125 ปี ที่ Washington State University ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้พร้อมสาหรับการประกอบอาชีพด...
อ่านต่อ
Western Washington University
 • 11 December 2018
 • 45
 • 0
Western Washington University เปรียบเหมือนชุมชนขนาดใหญ่ โดยแคมปัสของมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาเกือบ 16,000 คน และมีห...
อ่านต่อ
West Virginia University
 • 11 December 2018
 • 79
 • 0
แคมปัสของ West Virginia University (WVU) เป็นศูนย์รวมความเจริญด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเมือง Morgantown ศูนย์กลา...
อ่านต่อ