Aston University

  

 
Aston University เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักศึกษาจากทั่วโลก และมหาวิทยาลัยก็ได้การยอมรับในด้านผลงานวิจัยที่สำคัญและมีการยกย่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่นักศึกษานำเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย ในฐานะนักศึกษาของ Aston ทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศของความเป็นมิตรและความหลากหลายของสังคมภาย ในตัวเมือง Birmingham ก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังเป็นศูนย์กลางของสหราชอาณาจักรอีกด้วย

Birmingham คือเมืองที่ได้รับมรดกทางวัฒนธรรมจากต่างชาติมากมายและผู้คนในเมืองก็ยินดีต้อนรับผู้คนจากทุกประเทศให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองแห่งนี้ Birmingham เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนที่มีเชื้อชาติต่างกันถึง 187 เชื้อชาติ และมีการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญๆ มากมายตั้งแต่ Vaisakhi, Eid, หรือ ตรุษจีน นอกจากนี้ Aston ยังเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยเหมาะแก่การอยู่อาศัยและการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

Highlight ของ Aston University

  • บัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขา Business and Administrative Studies จาก Aston University มีรายได้เฉลี่ยที่ £7,600 ปอนด์ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่จบการศึกษามากกว่า 3 ปี (Longitudinal Education Outcomes dataset 2018)
  • บัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขา Allied to Medicine จาก Aston University มีรายได้เฉลี่ยที่ £10,800 ปอนด์ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่จบการศึกษามากกว่า 3 ปี (Longitudinal Education Outcomes dataset 2018)
  • 3 ปีหลังสำเร็จการศึกษา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยในสาขา Computer Science มีรายได้เฉลี่ยที่ £3,100 ปอนด์ (Longitudinal Education Outcomes dataset 2018) บัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขา Social Studies จาก Aston University มีรายได้เฉลี่ยที่ £2,900 ปอนด์ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่จบการศึกษามากกว่า 3 ปี (Longitudinal Education Outcomes dataset 2018)
  • Aston University เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถส่งเสริมรายได้ของบัณฑิตสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร (The Economist, based on Longitudinal Education Outcomes dataset 2017) จากการวัดมาตรฐานด้านคุณภาพการสอนและความพึงพอใจของนักศึกษา Aston ได้รับการประเมินโดย The Teaching Excellence Framework (TEF) ให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด TEF ยังมีการประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2017 ว่านักศึกษาของ Aston ทั้งนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติบรรลุเป้าหมายในด้าน “ผลการเรียนยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง” ด้วยสัดส่วนของนักศึกษาที่เข้าทำงานด้วยทักษะขั้นสูงหรือสัดส่วนนักศึกษาที่เรียนต่อในอัตราที่สูงมาก Aston ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรที่ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษา ด้วยความพึงพอใจถึง 88% (National Student Survey 2017)
  • 18 จาก 120 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ได้มอบประสบการณ์แก่นักศึกษามากที่สุด (Sunday Times Good University Guide 2018)
  • 82% ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก Aston ได้เข้าทำงานหรือศึกษาต่อซึ่งมีอัตราส่วนสูงเป็นอันดับที่ 18th ในสหราชอาณาจักร
  • Top 200 ของโลก และอันดับที่ 23rd ของสหราชอาณาจักรด้านความสามารถในการเข้าทำงานของบัณฑิต (QS Graduate Employability World Rankings 2018) 5 QS Stars ด้านความสามารถในการเข้าทำงานของบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยอันดับ 43rd จาก 121 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (The Guardian University Guide 2019)
  • มหาวิทยาลัยอันดับ 45th จาก 131 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (The Complete University Guide 2019)