University of Massachusetts | Lowell

University of Massachusetts, Lowell เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยระดับชาติที่มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำงานในโลกแห่งความจริง แก้ปัญหาจริง และช่วยเหลือผู้คนอย่างจริงจัง โดยการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพและในราคาที่จับต้องได้

UMass Lowell เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มากกว่า 17,000 คนใน 6 วิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และความใส่ใจจากคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษามาโดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่มีความทุ่มเทในการดูแลนักศึกษาทุกคน

ไม่ว่านักศึกษาจะกำลังมองหาเส้นทางอาชีพหรือยังอยู่ในช่วงค้นหาเส้นทางในชีวิต UMass Lowell เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการค้นหาเพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมาย เพราะบัณฑิตของ UMass Lowell เป็นที่ต้องการและได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างและในหมู่บัณฑิตวิทยาลัยต่างๆ ด้วยการศึกษาจาก UMass Lowell นักศึกษาจะพร้อมรับมือกับโลกใบนี้ในทุกรูปแบบ

Highlight ของ University of Massachusetts, Lowell

 • UMass Lowell อยู่ในอันดับ 157 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (US News & World Report)
 • 1 ใน 80 แห่ง มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ (Public University Ranking) โดย U.S. News & World Report
 • เงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพในระดับกลางอยู่ที่ $105,000 ดอลล่า
 • คะแนน SAT รวมของนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาอยู่ที่ 1,225 คะแนน
 • เกรด GPA เฉลี่ยของนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาอยู่ที่ 3.5
 • Top 200 มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่ดีที่สุดในประเทศ (U.S. News & World Report)
 • มหาวิทยาลัยจัดสรรค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดกว่า $69 ล้านดอลล่า
 • มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษากว่า $179 ล้านดอลล่า
 • มหาวิทยาลัยมีวิชาเอกระดับปริญญาตรีกว่า 100 วิชาเอก
 • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาโทกว่า 40 หลักสูตร
 • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกกว่า 30 หลักสูตร