University of Kansas

The University of Kansas เป็นมหาวิทยาลัยหลักที่สำคัญของรัฐ และยังได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกจำนวน 62 แห่ง ของ Association of American Universities (AAU) อีกทั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหมู่นักวิชาการ และยังเป็นที่ยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ขยายขอบเขตความรู้ ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านงานวิจัยเชิงนวัตกรรม

The University of Kansas มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 150 ปี ทำให้สังคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกระจายตัวกันอยู่ทั่วโลกด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์โลกใบนี้ดีกว่าเดิม

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนถึง 28,000 คน พัฒนาจากตึกเรียนแห่งเดียวเติบโตมาเป็น 5 แคมปัส คือ Lawrence campus, Edwards Campus ใน Overland Park, สาขาทางการแพทย์ใน Kansas City, Wichita campus, และ Salina campus

Highlight ของ The University of Kansas

 • University of Kansas มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 9 หลักสูตรที่ติดอันดับ 10 และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 46 หลักสูตรที่ติดอันดับ 1 ใน 50 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดอันดับ “Best Graduate Schools” โดย U.S. News & World Report ปี 2019
 • มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมการศึกษาพิเศษเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมดเมื่อปีที่แล้ว และยังคงรักษาอันดับโดยคว้าอันดับที่ 1 โดยรวมในปีนี้ด้วย จากการจัดอันดับของ U.S. News ในด้าน “Local Government Management”
 • สาขา Nursing ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ 32 จากอันดับ 45 ในปีที่แล้วในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด
 • สาขา Civil Engineering ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ 36 จากอันดับ 41 ในปีที่แล้วในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด
 • สาขา Mechanical Engineering ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ 47 จากอันดับ 59 ในปีที่แล้วในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด
 • ในปีนี้ University of Kansas มี 5 สาขาใหม่ที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่
  - Business MBA ที่อยู่ในอันดับ 39 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด
  - Biomedical/Bioengineering อยู่ในอันดับ 48 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด
  - Public policy analysis สาขาใหม่ในกลุ่ม Public Affairs อยู่ในอันดับ 21 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด
  - Urban policy สาขาใหม่ในกลุ่ม Public Affairs อยู่ในอันดับ 5 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด
  - Statistics ในกลุ่มสาขา Medical Center’s biostatistics program อยู่ในอันดับ 59 จากมหาวิทยาลัยรัฐทั้งหมด