Auburn University

  

Auburn University ตั้งอยู่ใน Auburn, Alabama เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกา ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตร อีกทั้งยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 4 ด้านเมืองที่ดีที่สุดในการประกอบอาชีพและธุรกิจ (Forbes, 2017)

ศิษย์เก่าจาก Auburn University เป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดแรงงาน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับด้านความเป็นมืออาชีพและได้รับการจ้างงานจากบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่ว่านักศึกษาจะทราบความต้องการทางเส้นทางอาชีพของตนเองหลังเรียนจบหรือไม่ แต่ด้วยความหลากหลายของคณะและสาขาวิชาของ Auburn จะสามารถนำพาบัณฑิตไปสู่ความสำเร็จได้ในทุกทิศทางที่คาดหวัง

นอกจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีการผนวกเอาแหล่งชุมชนเข้ามารวมกับสมาคมนักศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว Auburn University ยังได้รับการจัดอันดับจาก The Princeton Review ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีความสุขที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ในปี 2017 อีกด้วย

Highlight ของ Auburn University

 • อันดับ 103 มหาวิทยาลัยของประเทศ (US News and World Report, 2018)
 • มหาวิทยาลัยแห่งนี้เต็มไปด้วยศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น Tim Cook (CEO of Apple.Inc), Jimmy Wales (Co-founder of Wikipedia), 6 นักบินอาวกาศของ NASA, และ 3 อดีตผู้อำนวยการของ Kennedy Space Centre
 • Top 30 หลักสูตร Journalism ของประเทศ (NewsPro-RTDN)
 • สถาบัน Samuel Ginn College ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการดำเนินการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน
 • เมือง Auburn อยู่ในอันดับ 4 เขตพื้นที่ที่มีการศึกษาสูงที่สุดในประเทศ (U.S. News & World Report, 2014)
 • อันดับ 115 มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ (U.S. News & World Report, 2019)
 • Auburn University มีจำนวนนักศึกษากว่า 28,000 คน และด้วยจำนวนนักศึกษานานาชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
 • มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรในระดับ Undergraduate กว่า 150 หลักสูตร และ 23 หลักสูตรในระดับ Graduate
 • อันดับ 16 ด้าน Agricultural/Biological Engineering ในระดับ Graduate (U.S. News & World Report, 2019)
 • อันดับ 34 ด้าน Industrial/ Manufacturing/Systems Engineering ในระดับ Graduate (U.S. News & World Report, 2019)
 • อันดับ 59 ด้าน Engineering ในระดับ Undergraduate และอันดับ 75 ระดับ Graduate ในสาขาเดียวกัน (U.S. News & World Report, 2019)
 • อันดับ 62 ด้าน Business ในระดับ Undergraduate (U.S. News & World Report, 2019)
 • Top 10 ของโลก สาขา Supply Chain ในปี 2016 (The Princeton Review)