University of Sussex

  

The University of Sussex ตั้งอยู่ในเขต Falmer บริเวณชานเมือง Brighton ทางใต้ของประเทศอังกฤษ สามารถเดินทางไปยังลอนดอนหรือ 2 สนามบินหลักอย่าง Gatwick และ Heathrow ได้อย่างง่ายดาย โดย Sussex เป็นมหาวิทยาลัยคลื่นลูกใหม่สมัยแรกของ UK ได้รับการก่อตั้งในปี 1960s หลังจากนั้นได้รับพระราชทานตราตั้ง Royal Charter ในปี 1961

University of Sussex เป็นผู้นำด้านงานวิจัยใกล้เมือง Brighton มหาวิทยาลัยมีการสร้างภาพลักษณ์ทั้งในระดับสากลและท้องถิ่นด้วยจำนวนบุคลากรและนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศ และยังรักษาความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยกิจกรรมและบริการแก่ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย Sussex ถูกจัดให้อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงของ UK โดยการเน้นงานวิจัยนำการเรียนการสอน ด้วยที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์ และด้วยความตั้งใจในการขยายมุมมองของนักศึกษาด้วยหลักสูตรในระดับ undergraduate และ postgraduate กว่า 500 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ระดับโลก และการส่งเสริมสมาคมนักศึกษาให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 

Highlight ของ The University of Sussex

  • University of Sussex ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก Teaching Excellence Framework (TEF) ในปี 2017มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นของ UK โดยกว่า 75% ของงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับโลกและมีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ (Research Excellence Framework 2014)
  • มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 36th ของประเทศโดยการจัดอันดับจากค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาในทุกสาขาวิชา
  • University of Sussex มีจำนวนนักศึกษากว่า 17,000 คน 76% เป็นนักศึกษาจาก UK และยุโรป ส่วนอีก 24% เป็นนักศึกษาต่างชาติ โดยหนึ่งในสี่ของนักศึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษาในระดับ Postgraduate
  • มหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรกว่า 2,100 คน โดย 1,000 คนเป็นบุคลากรทางการสอนและนักวิจัย และอีกกว่า 300 คนเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยอยู่อันดับ 20th ของ UK โดย The Times Higher Education Table of Tables ปี 2018
  • อันดับ 25th ของ UK โดย The Complete University Guide (CUG) ปี 2019
  • อันดับ 26th ของ UK โดย The Guardian University league tables ปี 2019
  • อันดับ 41st ของ UK โดย The Times and Sunday Times Good University Guide ปี 2019
  • อันดับ 161st ของโลก โดย The Times Higher Education World University Rankings ปี 2019
  • จากการสำรวจของ National Student Survey ปี 2017 88% ของนักศึกษามีความพึงพอใจในมหาวิยาลัย ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศกว่า 3%