Regent's University of London

  

Regent’s University London เป็นมหาวิทยาลัยอิสระที่ไม่แสวงหากำไรแห่งเดียวใน London มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความเป็นสากลสูงอย่าง Regent’s Park และ Marylebone แคมปัสของมหาวิทยาลัยอยู่ในบริเวณ Regent’s Park บนพื้นที่กว่า 11 เอเคอร์ ในบริเวณสวนส่วนตัวที่สามารถเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ ในยุโรปได้อย่างง่ายดาย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้รับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่พัฒนาให้เหมาะกับแต่ละคนภายใต้บรรยากาศของความช่วยเหลือ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานในฐานะผู้ประกอบการและผู้นำทางความคิดในระดับสากล มหาวิทยาลัยจัดสรรที่พักระดับคุณภาพในบริเวณ central London ส่วนตัวมหาวิทยาลัยเองมีขนาดเล็กเพียงพอที่จะมอบความใกล้ชิดจนรู้สึกได้ถึงความเป็นบ้าน และ Regent มีความภูมิใจที่ได้ต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

Highlight ของ Regent’s University London

 • สาขา BA (Hons) International Events Management ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 100% จากนักศึกษา ทำให้มหาวิทยาลัยก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1st ของ UK
 • สาขา BSc (Hons) Psychology ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 94% จากนักศึกษา ซึ่งครองอันดับ 6th ใน UK
 • สาขา BA (Hons) Interior Design และ สาขา BA (Hons) International Business ของ Regent’s อยู่ในอันดับดีกมากด้วยคะแนนความพึงพอใจ 89% จากนักศึกษา
 • คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาอยู่ที่ 83% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ the NSS ที่ 78%
 • มหาวิทยาลัยมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น 180 แห่ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก
 • ในทุกปีมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษา 3,700 คน
 • มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าจำนวน 19,500 คน ใน 160 ประเทศ
 • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 140 สัญชาติ
 • สัดส่วนบุคลากรทางการศึกษาต่อนักศึกษาอยู่ที่ 13:1
 • นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนชำระค่าเล่าเรียนในจำนวนที่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ และค่าเล่าเรียนทั้งหมดจะสะท้อนความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาในระดับสูงให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
 • แคมปัสของมหาวิทยาลัยอยู่ใน Regent’s Park ใจกลางเมือง London ที่ตั้งแห่งนี้เป็นที่อิจฉาของสถาบันการศึกษาอื่น ด้วยพื้นที่สวนส่วนตัวถึง 11 เอเคอร์ อันเงียบสงบและเหมาะแก่การเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างยิ่ง