University of Portsmouth

  

University of Portsmouth ก่อตั้งขึ้นในฐานะมหาวิทยาลัยในปี 1992 โดยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลทางใต้ของอังกฤษ อยู่ห่างจาก London ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตร ด้วยจำนวนนักศึกษาปัจจุบันเกือบ 23,000 คน และกว่า 3,500 คนเป็นนักศึกษานานาชาติ จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ที่มอบความไว้วางใจให้แก่มหาวิทยาลัยทำให้มหาวิทยาลัยมีคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศเป็นเวลาถึง 8 ปีซ้อน

Portsmouth มีความโดดเด่นในด้านสาขาวิชาทางภาษาโดยมหาวิทยาลัยเปิดสอนถึง 6 ภาษาในระดับปริญญา และยังมอบคาบเรียนภาษาให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากนี้ด้านสาขาสุขภาพและการแพทย์ของมหาวิทยาลัยยังมีการร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ มากมาย เช่น King’s College London สำหรับการสอนในบางรายวิชา อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ได้แก่ the UK’s first Brain Tumour Research Centre of Excellence, the Institute of Biomedical and Biomolecular Sciences และ the Institute of Cosmology and Gravitation.

Highlight ของ University of Portsmouth

 • Top 25 มหาวิทยาลัยใน UK (Guardian University Guide 2019)
 • 88% ของนักศึกษาพึงพอใจในมหาวิทยาลัย (National Student Survey 2018)
 • 97.5% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้เข้าทำงานหรือศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา (DLHE 2017)
 • No.1 ของ UK ในด้านการเพิ่มเงินเดือนของบัณฑิต (The Economist 2017)
 • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติ และชาวยุโปจำนวน 4,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก
 • มหาวิทยาลัยได้ลงทุนกว่า 400 ล้านปอนด์ในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย
 • 82% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในระดับบริหาร
 • รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตที่ศึกษาจบออกไปอยู่ที่ £23,800 ภายในช่วงเวลา 6 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา
 • University of Portsmouth เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยในแถบตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 'Gold Medal' จาก Teaching Excellence Framework
 • สัดส่วนนักศึกษาหญิง:ชาย อยู่ที่ 45:55
 • ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาจำนวน £5.9 ล้านปอนด์แก่นักศึกษาเรียนดีหรือนักศึกษาที่ขาดแคลน