Newcastle University

  

Newcastle University ถูกต่อตั้งขึ้นในปี 1963 ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษากว่า 20,000 คน ซึ่ง 4,000 คน เป็นนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ และยังเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำอย่าง Russell Group อีกด้วย

Newcastle University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย Top 150 ของโลก โดย QS World University Rankings และความพึงพอใจโดยรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 91% ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนนสูงสุดระดับโลก และจากผลสำรวจของนักศึกษาของ Newcastle University ที่เรียนจบออกไปจำนวน 94% ได้รับการจ้างงานหรือศึกษาต่อภายใน 6 เดือน

และด้วยมหาวิทยาลัยพัฒนามาจาก School of Medicine and Surgery ทำให้จุดแข็งด้านหนึ่งของ Newcastle University ยังคงเป็นด้านการแพทย์ (medicine) ด้วยการร่วมมือกับ University of Durham ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์ โดยมีเครื่องมือทางการแพทย์และงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งติดอันดับ Top 5 ของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยใน UK

Newcastle University, London Campus ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางเศรฐกิจของลอนดอน โดย Newcastle University London ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ที่เปิดสอนในระดับ undergraduate, postgraduate และ pathway programmes ในสาขา business, marketing และ finance


ที่ London Campus มหาวิทยาลัยจะมีการผสมผสานงานวิจัยเข้ากับการจัดการสอนด้วยการสอนแบบ industry immersive education โดยมีการร่วมมือกับกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างทักษะด้านการทำงานแก่นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดสูงสุด นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จาก professional masterclasses การฝึกประสบการณ์จากโปรเจค และยังได้รับโอกาสในการฝึกงานที่มีค่าตอบแทนเพื่อวางแผนการทำงานในอนาคตอีกด้วย

Highlight ของ Newcastle University

 • Newcastle University อยู่ในอันดับ Top 150 ของโลกจาก world universities QS World Rankings 2019.
 • มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านงานวิจัย โดยจากการจัดอันดับของ Research Excellence Framework ปี 2014 Newcastle อยู่ในอันดับ:
  • 16th ของประเทศ ด้าน research power
  • 3rd ของ UK ด้านคุณภาพงานวิจัยสาขาภาษาอังกฤษ
  • 8th ของ UK ด้านคุณภาพงานวิจัยสาขา Medical and Life Sciences
  • Top 12 สาขา Geography, Architecture and Planning, และ Cultural and Media Studies
 • Top 20 strategic partner จาก Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
 • 93% ของนักศึกษา Newcastle University ยินดีแนะนำมหาวิทยาลัยให้แก่เพื่อนและคนในครอบครัว (Times Higher Education Europe Teaching Rankings, 2018)
 • Newcastle University ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Award จาก TEF แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน และมีผลการเรียนของนักศึกษาในระดับคุณภาพ ซึ่งเป็นรางวัลที่สูงที่สุดใน UK