University of Hertfordshire

  

University of Hertfordshire ตั้งอยู่ที่ Hatfield ซึ่งอยู่ห่างจาก London เพียง 20 นาทีด้วยการเดินทางโดยรถไฟ เมืองนี้มีสถานที่น่าสนใจและกิจกรรมเพลิดเพลินมากมาย มหาวิทยาลัยถูกล้อมรอบด้วยบรรยากาศของชนบทอังกฤษที่สวยงามของ Hertfordshire ในขณะที่นักศึกษาก็ยังสามารถเข้าไปสัมผัสความเป็น London ได้ในระยะเวลาอันสั้น

การจ้างงานเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจชั้นนำเพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการของนายจ้าง การมอบหมายให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติบนพื้นฐานของปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่มีค่าเมื่อจบการศึกษา

Highlight ของ University of Hertfordshire

  • University of Hertfordshire ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักศึกษาปีนี้ของเรา (National Student Survey, NSS) ด้วยคะแนน 83.49% ของนักศึกษาทั้งหมดที่มีความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งคะแนนนี้นับว่าอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
  • ค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้รับการจ้างงานอยู่ที่ 96.5% หลังจบการศึกษาจาก University of Hertfordshire
  • รางวัลเหรียญทองมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการสอนดีเด่น Teaching Excellence Framework (TEF) 2018 จากรัฐบาลอังกฤษ
  • National Student Survey (NSS) ได้จัดอันดับให้สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยของเราอยู่ในระดับ Top 10% ของภาค
  • ในสาขาวิชา Economics เราได้รับผลการประเมินและผลตอบรับสูงสุด และยังมีการสนับสนุนด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับไปทั่วประเทศ
  • Top 10% ในสาขา Nutrition และ Human & Social Geography ในด้าน ‘Learning Opportunities’ เช่นเดียวกับ สาขา Biology ในด้าน ‘Learning Community’ และ ‘Student Voice’
  • นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ 95% และสูงกว่าคะแนนมาตรฐาน ในสาขาวิชา Anatomy, Physiology & Pathology; Biology; Physical Geography & Environmental Science; Economics; และ History.
  • University of Hertfordshire สามารถคว้าผลการประเมินสูงกว่ามาตรฐานในด้าน ‘Learning Resources’ ด้วยคะแนน 86.98% และนักศึกษามีความพึงพอใจมากถึง 83.99% ในด้าน ‘Learning Opportunities’ และคะแนนสูงกว่า 78.52% จากการรายงานว่านักศึกษามีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเรียนรู้ Hertfordshire (‘Learning Community’).