University of Birmingham

  

University of Birmingham ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายและการพัฒนามายาวนานกว่าศตวรรษ โดยการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นรูปเป็นร่างด้วยนวัตกรรมและงานวิจัยที่ไม่เคยมีที่ใดทำมาก่อน อันเป็นแนวปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลักดันให้ความรู้ใหม่ที่ไร้ขอบเขตนี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นในธรรมเนียมปฏิบัตินี้มาจนถึงปัจจุบันและมุ่งมั่นที่จะสืบสานแนวคิดนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อให้ชื่อของ University of Birmingham เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

University of Birmingham เป็นผู้นำด้านงานวิจัยในระดับโลก ด้วยกลุ่มความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่กระจายกันอยู่อย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งสถาบันนานาชาติและเรายังเป็นแหล่งรวมประชาคมนักวิจัยและนักศึกษานานาชาติมากกว่า 5,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ร่วมด้วย 31% ของพนักงานด้านวิชาการที่มาจากต่างชาติ ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความหลากหลายด้านเชื้อชาติเหมาะแก่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติอย่างแท้จริง

Highlight ของ Cardiff Metropolitan University

  • Birmingham เป็นเมืองที่มีประชากรอายุน้อยที่สุดในยุโรป ด้วยประชากรที่มีอายุในช่วง 25 ปี เกือบ 40% ของประชากรทั้งหมด
  • ด้วยขนาดมากกว่า 8,000 เอเคอร์ของสวนและพื้นที่สีเขียว Birmingham จึงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีพื้นที่สีเขียนมากที่สุดใน UK
  • University of Birmingham ได้รับรางวัล global award for teaching excellence vision (GTEA) 2018 ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนดีเยี่ยมในกลุ่มมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ
  • University of Birmingham ถูกจัดให้เป็น top 1% มหาวิทยาลัยคุณภาพของโลก
  • เป็นสมาชิกของ Russell Group of UK universities
  • Birmingham เป็นมหาวิทยาลัยแรกของ Russell Group และเป็น top 100 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในประเทศดูไบ
  • Birmingham มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษานานาชาติที่ใหญ่ที่สุดใน UK ด้วยนักศึกษากว่า 5,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก