University of Greenwich

  

 
University of Greenwich เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีความหลากหลายอย่างมาก โดยให้ทั้งความรู้สึกของเมืองและชนบทผ่านทั้ง 3 แคมปัส ของมหาวิทยาลัยอันได้แก่ Avery Hill และ Greenwich ใน London, และ Medway ใน Kent มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาที่มาจาก 140 ประเทศ ที่เลือกมาเรียนที่ University of Greenwich ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนต่างชาติกว่า 4,200 คน และนักศึกษาชาวยุโรปกว่า 1,150 คน

มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมระดับ Master และ Degree Programmes รวมไปถึง Combined Degrees เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนอย่างมากมาย ด้วยการสนับสนุนของบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบกับการช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเครือข่ายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญภายในและนอกประเทศ เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกว่า 26,000 คน ที่ล้วนแล้วมาจากประเทศที่แตกต่างกันได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มที่

University of Greenwich มีนักศึกษาชาวไทยถึง 170 คน ที่กำลังศึกษาในระดับ foundation, undergraduate (Bachelor) degree, และ postgraduate (Master’s) degree programmes

Highlight ของ University of Greenwich

  • ไม่ว่าจะเลือกศึกษาใน London หรือ Kent นักศึกษาก็จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในลอนดอน
  • มหาวิทยาลัยมีโปรแกรมในการเรียนให้เลือกมากถึง 400 Degree Programmes ทั้ง Foundation, Bachelor, Masters และ PhD
  • การเรียนที่นี่เป็นการศึกษาแบบ Global อย่างแท้จริงด้วยนักศึกษากว่า 4,200 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก
  • โปรแกรม MBA 24 เดือน คลอบคลุม 12 เดือนในการฝึกประสบการณ์ (internship) ซึ่งมีให้เลือกทั้งเริ่มเรียนเดือนกันยายน และเดือนมกราคมของทุกปี (ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน)
  • อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจาก Times Education Awards for Innovative Teaching, National Teaching fellowships for staff and 3 Queen’s Anniversary Prizes for Higher and Further Education