University of Southampton

 

 
 
Southampton เป็นเมืองที่เหมาะอย่างยิ่งแก่การเรียน อยู่อาศัยและทำงาน เต็มไปด้วยสถานบันเทิง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงท่าเทียบเรือและพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก สามารถกล่าวได้ว่าทุกอย่างที่ทุกคนต้องการถูกรวมไว้ในเมืองแห่งนี้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ University of Southampton ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง the Russell Group ซึ่งเป็นสมาคมของ 24 มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร ภายใต้ข้อตกลงในรักษาคุณภาพของงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับสูง และสร้างเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาชนให้เข้มแข็ง จึงมั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนที่นี่จะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักศึกษาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามารถจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยความหลากหลายของนักศึกษาจำนวนมากที่รวมตัวกันนี้ เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศของความเป็นมิตรและยินดีที่จะต้อนรับนักศึกษาใหม่จากต่างแดนอยู่เสมอ

Highlight ของ University of Southampton

  • ปัจจุบัน University of Southampton มีนักศึกษามากกว่า 23,500 คน ซึ่ง 16,000 เป็นนักศึกษาระดับ undergraduates และอีก 7,000 เป็น postgraduates และ researchers
  • เกือบ 14% ของนักศึกษาระดับ undergraduates เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่
  • 10% ของนักศึกษาเรียนแบบ part-time
  • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาหญิงและชายในจำนวนใกล้เคียงกัน เป็นผู้หญิง 56% และผู้ชาย 44%
  • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติถึง 25% จากนักศึกษาทั้งหมด โดยมาจาก 130 ประเทศทั่วโลก
  • มหาวิทยาลัยมีผู้ติดตามจำนวนมากถึง 170,000 subscribers บน Massive Open Online Courses (MOOCs)
  • อันดับที่ 35 โดย 6 สาขาวิชาของ University of Southampton อยู่ใน Top 10 (The Guardian University Guide 2018)
  • อันดับที่ 26 โดย 9 สาขาวิชาของ University of Southampton อยู่ใน Top 10 (The Complete University Guide 2018)
  • อันดับที่ 30 โดย 8 สาขาวิชาของ University of Southampton อยู่ใน Top 10 (The Times and Sunday Times Good University Guide 2018)