Oregon State University

Oregon State University ตั้งอยู่ที่ Corvallis and Bend ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการอยู่อาศัย ด้วยความใกล้ชิดกับภูเขาและชายฝั่งแปซิฟิก นักศึกษาจะมีโอกาสในการทำกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย นักเรียนและนักศึกษาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ใน Corvallis สามารถปีนขึ้นไปถึงยอดเขา Mary's Peak หรือล่องแพไปตามแม่น้า Willamette River นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่าง Mount Bachelor อยู่ไม่ไกลจากแคมปัส Cascades ใน Bend อีกด้วย

Oregon State University (OSU) เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีการศึกษาครบทั้งสี่ภาคส่วน คือ พื้นที่บนดิน ทะเล อวกาศ และซันแกรนต์ (Sun Grant) ดังนั้น OSU จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยที่เปลี่ยนแปลงโลกทั้งสี่ด้าน ด้วยศูนย์วัฒนธรรมเจ็ดแห่งที่บ่งบอกถึงเชื้อชาติที่แตกต่างกัน OSU สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นตัวของตัวเอง ได้มีการสำรวจวัฒนธรรมอื่นๆ และเตรียมพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคนต่างทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นกับโลกของเรา และโดยการเข้าร่วมชุมชนนักวิจัยนี้นักศึกษาจะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

Highlight ของ Oregon State University (OSU)

  • Top 1% ด้าน Computer Science Program ในสหรัฐอเมริกา (College Factual 2018) 
  • อันดับ 2 ด้าน Forestry Globally (Center for World University Rankings 2018)
  • มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวน 31,476 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติ 3,969 คน จาก 112 ประเทศทั่วโลก 
  • อันดับ 41 มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยของสหรัฐอเมริกา (Best College Reviews) 
  • อันดับ 73 Top Public School (U.S News & World Report 2018) 
  • Top 20% ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้านผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับค่าตอบแทนดีที่สุด (PayScale College Salary Report 2018) Top 1% Global University 
  • มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก (Center for World University Ranking 2018)