Hult International Business School

  

HULT International Business School มีทั้งหมด 6 แคมปัสทั่วโลก และ 3 แคมปัสในนั้นตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

HULT Boston มีชื่อเสียงที่ระดับโลกในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากนักศึกษากว่า 250,000 คนที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อีกทั้ง Boston ยังได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นเมืองหลวงทางวิชาการของอเมริกาโดยได้ให้โอกาสในการสร้างเครือข่ายที่หลากหลายและมีการจัดให้ บริษัทมากมายมาเข้าร่วมงานจัดหางานทุกปี ซี่งบริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Bain, Google, Facebook, BCG, Fidelity และ State Street นอกจากนี้ Boston ยังเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำในด้านสาธารณสุข การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ การเงิน และการร่วมทุนทางธุรกิจ

HULT San Francisco เป็นศูนย์เทคโนโลยีและการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก ซึ่งในยุคนี้ San Francisco ถือว่ามาแรงมากในด้านการเริ่มต้นธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ ทางด้านความงดงามทางธรรมชาติเมืองแห่งนี้ก็มีความโดดเด่นของ Bay Area รวมถึง ชายหาด สวนองุ่น และสวนสาธารณะแห่งชาติล้อมรอบเมือง ออกไปจากเมืองไม่ไกลนักก็ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามของ San Francisco ที่ดึงดูดผู้คนจากประเทศต่างๆ ให้มาเยี่ยมชมจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี

Hult New York เป็นแคมปัสใหม่ที่ถูกย้ายมาจากตึก Cooper Union ที่ Cooper Square ใน Manhattan ซี่งกล่าวได้ว่า New York ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนจำนวนหลายล้านคนต้องการที่จะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต เมืองที่เป็นที่ตั้งของ Wall Street และ Madison Avenue และเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในโลกในด้านการเงินและอุตสาหกรรมการโฆษณาอีกด้วย

Highlight ของ HULT International Business School

  • Hult เป็นมากกว่าโรงเรียนธุรกิจ เพราะสถานบันแห่งนี้เป็นเครือข่ายสากลในด้านการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมต่อผู้คนทางธุรกิจที่มีแนวคิดในการพัฒนาโลกแห่งธุรกิจจากทั่วโลก
  • แคมปัสของ Hult กระจายตัวอยู่ในเมืองหลักทางเศรษฐกิจของโลก ได้แก่ San Francisco, Boston, London, Dubai, New York และ Shanghai
  • มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้แก่นักศึกษาจากทั่วโลก ด้วยนักศึกษากว่า 150 เชื้อชาติ และมีภาษาที่ใช้กว่า 100 ภาษา
  • นักศึกษาจาก Hult ได้รับการจ้างงานด้วยลักษณะเฉพาะตัว คือ ทัศนคติของผู้ประกอบการ ความอยากรู้อยากเห็น และมุมมองระหว่างประเทศ ส่งผลให้บัณฑิตจาก Hult ประสบความสำเร็จทางอาชีพกว่าปีละพันคน
  • Hult เชื่อว่านักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยการเรียนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว นั่นทำให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นไปที่การสอนทฤษฎีควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในโลกแห่งการทำงานในบริษัทจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงมากที่สุด