George Mason University

  

George Mason University เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Virginia และยังมีอีกหนึ่งแคมปัสใน Songdo ประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่ง George Mason University ยังไม่หยุดการพัฒนาไว้แต่เพียงเท่านี้ จำนวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและด้วยการทุ่มทุนของมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีในการเรียนการสอนล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง

หลักสูตรของ George Mason University เน้นการสร้างโอกาสภายนอกห้องเรียน ดังนั้นนักศึกษาจะมีโอกาสได้สำรวจสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะด้วยการฝึกงาน หรือการเที่ยวพักผ่อนที่ในแถบ Washington, DC  นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้ทำการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยด้วยทุนวิจัยมากกว่า $101 ล้านดอลลาร์ โดยนักศึกษาของ George Mason University จะสามารถเข้าถึงโอกาสทางวัฒนธรรมธุรกิจและการวิจัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้ และยังเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเรียนรู้จากภายในและภายนอกห้องเรียนโดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

Highlight ของ George Mason University

  • ในฐานะนักศึกษาของ George Mason University นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงโอกาสทางวัฒนธรรมธุรกิจและการวิจัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากภายในและภายนอกห้องเรียนโดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
  • 84% ของนักศึกษาที่จบจาก George Mason University ได้รับตำแหน่งในสาขาที่ตรงกับเป้าหมายการทำงานของตนเอง (Mason Career Plans Survey 2016)
  • อันดับ 22 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีโอกาสในการฝึกงานสูงที่สุดของโลก - Nationwide for Top Internship Opportunities (The Princeton Review 2016)
  • อันดับ 22 มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่สุดในอเมริกา - Most Diverse University in the US (U.S. News & World Report 2018)
  • Top 68 มหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีที่สุด (U.S. News & World Report 2018)
  • อันดับ 78 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร Business Programs ในระดับ Undergraduate ที่ดีที่สุด (U.S. News & World Report 2018)
  • อันดับ 12 มหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยสูงสุดในอเมริกา (National Council for Home Safest and Security 2017)
  • อันดับ 14 มหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมมากที่สุด (U.S. News & World Report 2017)