Full Sail University

  

แคมปัสของ Full Sail University ตั้งอยู่ที่ Winter Park นอกเมือง Orlando ในรัฐ Florida โดยแถบนี้เป็นย่านแห่งการศึกษาที่มีการผสมผสานของสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อตอบรับความต้องการของนักเรียนนักศึกษา

ด้วยบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้สึกเหมือนการทำงานในสตูดิโอซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะแก่ทำงานร่วมกัน นับตั้งแต่สถานที่ถ่ายทำ สตูดิโอในการผลิต ไปจนถึงแบคล็อต (Backlot) ในแบบ Hollywood-style จากบรรยากาศ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการถ่ายทำจริงเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้อย่างมืออาชีพ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเน้นไปที่การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์ในการทำงาน โดยทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนำหลักความคิดนี้ไปปรับใช้ในแต่ละวิชาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยการเน้นให้นักศึกษาเกิดการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และมีการเสริมสร้างกระบวนการคิดของนักศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และด้วยแนวคิดนี้ทำให้ Full Sail University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร

หลักสูตรปริญญาของ Full Sail Universityได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเป็นหลักสูตรแบบเร่งรัดซึ่งเอื้อให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ในประมาณครึ่งหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีแบบดั้งเดิม และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ "building block" ที่จะช่วยให้อาจารย์ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนอยู่ในระยะใดของหลักสูตร

Highlight ของ Full Sail University

  • Full Sail University ได้รับการจัดอันดับจาก The Princeton Review ได้อยู่ในอันดับ Top 25 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด และ Top 50 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการออกแบบเกมที่ดีที่สุดในระดับ Undergraduate สำหรับปี 2016
  • มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านดนตรีที่ดีที่สุด - Best Music Programs in the country (Rolling stone magazine, 2005)
  • รางวัลมหาวิทยาลัยแห่งปี (FAPSC, 2008,2011,2014)
  • Top 25 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านดนตรีที่ดีที่สุด (The Hollywood Reporter, 2014, 2015, 2016)
  • Top 25 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้านการออกแบบเกมที่ดีที่สุด (Princeton Review, 2014, 2015, 2016)
  • รางวัล Apple’s Innovators in Education (Apple, 2010)
  • หลักสูตรการศึกษาด้านเสียงที่ดีที่สุดในอเมริกา - Top US Audio Education Programs (Mix Magazine, 2012)
  • มหาวิทยาลัยมีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ที่ดีที่สุด - Best for Vets Colleges (Military Times Edge, 2013&2014)
  • รางวัล The “Harvard of Game Schools” (Tips&Tricks Magazine, 2007)