Colorado State University

  

Colorado State University มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคมและวัฒนธรรมของอเมริกา นักศึกษาของ Colorado State University จะได้รับการสอนจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก บริการสนับสนุนนักศึกษา รวมถึงกิจกรรม ชมรม สมาคมนักศึกษามากมาย

หากนักศึกษกำลังมองหามหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นเลิศทางการจัดการศึกษา Colorado State University ก็นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมาตั้งปี ค.ศ. 1870 จนถึงปัจจุบันแคมปัสของ Colorado State University มีพื้นที่กว่า 2 ล้านตารางเมตร และเป็นศูนย์รวมของนักศึกษากว่า 27,500 คน รวมเป็นนักศึกษาระดับ Undergraduate จำนวน 4,580 คน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของ Carnegie Class I ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีการสนับสนุนทุนวิจัยกว่าปีละ $308 ล้านดอลลาร์

Highlight ของ Colorado State University

  • ที่ Colorado State University นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาต่างชาติกว่า 2,000 คน ที่พร้อมจะเข้ารับการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตจากมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำแห่งนี้
  • Top 300 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก (Academic Ranking of World Universities 2017).
  • 84% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมีแผนรองรับอนาคตหลังจากเรียนจบภายในไม่กี่เดือน
  • อันดับ 2 รัฐที่มีอัตราการจ้างงานสูงที่สุด
  • อันดับ 44 Business School ในระดับ Undergraduate ที่ดีสุดของประเทศ (U.S. News & World Report 2017)
  • อันดับ 6 หลักสูตรด้าน Administered Graduate Business ที่ดีที่สุดของประเทศ (Princeton Review 2017)
  • Top 58 มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ดีที่สุดของประเทศ (U.S. News & World Report 2018)
  • อันดับ 70 หลักสูตรด้าน Undergraduate Engineering ที่ดีที่สุดของประเทศ (U.S. World & News Report 2018)