LIM College, New York

LIM College, New York ตั้งอยู่ในเมือง New York City จัดทำหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรออนไลน์ของ LIM College เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจแฟชั่น

LIM College, New York City เป็นแคมปัสที่ตั้งอยู่ในใจกลาง Midtown Manhattan และฝั่งตะวันออกตอนบน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะได้อาศัยอยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์ โชว์รูมแฟชั่นเซ็นทรัลพาร์ค และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย ในฐานะนักเรียนแฟชั่นนักศึกษาของที่นี่จะได้สัมผัสกับธุรกิจแฟชั่นโดยตรง

LIM College ส่งเสริมการเชื่อมโยงที่ไม่เหมือนใครระหว่างประสบการณ์ที่ใช้งานจริงและการศึกษาเชิงวิชาการในหลักการธุรกิจ การจัดการศึกษาของ LIM College จะช่วยให้นักศึกษามีความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในโลกแฟชั่นระดับโลก

Highlight ของ LIM College, New York

  • LIM College ตั้งอยู่ใน Midtown Manhattan เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟชั่นระดับโลกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย
  • เกือบแปดสิบปีที่แล้ว Maxwell F. Marcuse บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาและการค้าปลีกได้รับการร้องขอจากผู้ค้าปลีกชั้นนำให้สร้างสถาบันการศึกษาสำหรับธุรกิจแฟชั่นและการขายสินค้าขึ้น และในปี 1939 Mr. Marcuse ได้ก่อตั้งสถาบันที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Laboratory Institute of Merchandising (LIM) และในปี 2009 สถาบันแห่งนี้ก็ได้กลายเป็น LIM College มาจนถึงปัจจุบัน
  • ที่ LIM College นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ที่เข้าใจธุรกิจแฟชั่น รวมถึงอาจารย์ศิลปศาสตร์ที่จะสอนให้คิดอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารอย่างชัดเจน
  • 92% ของนักศึกษา LIM College ในระดับปริญญาตรี (ระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา) ปี 2017 ได้รับการจ้างงานในตำแหน่งที่มีความมั่นคงในอุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษา
  • 90% ของบัณฑิต (ปริญญาโท) ที่จบการศึกษาจาก LIM College ในปี 2017 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานในสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งที่มีความมั่นคงในอุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษา
  • ขนาดห้องเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 16 คนต่อห้องเรียน และในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ที่ 12 คนต่อห้องเรียน
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 8 ต่อ 1 และในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ที่ 6 ต่อ 1
  • จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 1,402 คน และระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ที่ 161 คน (ข้อมูลภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง ปี2017)