Boston University (LLM)

  

Boston University ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง Boston ด้วยจำนวนนักศึกษาในระดับ Undergraduate และ Graduate กว่า 33,000 จากกว่า 130 ประเทศ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรเกือบ 10,000 คน ใน 17 วิทยาลัย มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนกว่า 300 หลักสูตร และทั้ง 3 แคมปัสของมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอยู่เสมอ

Boston แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างมีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางภาษา ศาสนา และผู้คนมากหน้าหลายตา ด้วยชมรมนักศึกกว่า 500 ชมรม และยังมีการแสดงและงานบรรยาย ศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัย และยังเป็นศูนย์รวมผับและร้านอาหารอีกมากมายอีกด้วย

Highlight ของ Boston University

  • Boston University มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกกว่า 250 หลักสูตร
  • มหาวิทยาลัยมีการการันตีที่พักเป็นเวลาถึง 4 ปี
  • อันดับ 12 มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษานานาชาติมากที่สุด จัดอันดับโดย Open Doors
  • อันดับ 5 ของอเมริกาด้านความสามารถในการถูกจ้างงานของบัณฑิต โดย Times Higher Ed (อันดับ 6 ของโลก)
  • ด้วยหลักสูตรที่มีให้เลือกมากกว่า 250 หลักสูตร และความยืดหยุ่นทางวิชาการทำให้นักศึกษาสามารถผสมผสานวิชาเรียนเพื่อให้ตรงความต้องการสูงสุด
  • Boston University ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน (Association of American Universities, AAU) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังติดอันดับที่ 42 ของมหาวิทยาลัยในประเทศและอันดับที่ 39 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก (U.S. News & World Report)
  • เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง Boston นักศึกษาของที่นี่จึงมีโอกาสมากกว่าในการเข้าฝึกงานในบริษัทใหญ่ในตัวเมือง นอกจากจะได้รับการฝึกประสบการณ์ภายในเมือง Boston แล้ว มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์ในเมืองอื่นทั่วประเทศหรือแม้แต่กระทั่งประเทศอื่นทั่วโลก
  • บัณฑิตจาก Boston University เป็นที่ต้องการในหมู่บริษัทจัดหางานและผู้บริหารระดับสูง เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และอันดับ 6 ของโลก
  • Boston University มีนักศึกษาในระดับ Undergraduate กว่า 16,000 คน และสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์อยู่ที่ 10 ต่อ 1 ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย ช่วยให้คณาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง